Recrutare si selectie personal la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau

Spitalul Județean de Urgență Zalău anunță printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al instituției, următoarele:

„In contextul situației epidemiologice actuale, determinate de pandemia de coronavirus, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României si doar pentru situația in care va fi nevoie de suplimentarea numărului de personal, Spitalul Județean de Urgenta Zalău organizează procedura de recrutare si selecție, pentru următoarele categorii de personal:

– medici; – asistenți medicali; – personal sanitar cu studii superioare: – chimiști, – biologi, – biochimiști, – asistenți sociali; – personal auxiliar: – infirmier, – îngrijitor de curățenie, – brancardier.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmită la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Zalău pe adresa de e-mail: runos@spitalzalau.ro următoarele documente:

1. Cerere/scrisoare de intenție/scrisoare de motivare, in care candidatul isi exprima interesul pentru un anumit post;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copia diplomelor de studii in specialitatea postului;
4. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pe anul in curs (pentru medici, asistenți medicali si personal sanitar cu studii superioare);
5. Declarație pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale. Candidatul selectat va prezenta la angajare originalul cazierului judiciar.
6. Adeverința eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
7. Curriculum vitae (cu date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail); în funcție de necesarul de personal, vor fi contactați doar candidații care corespund criteriilor de selecție stabilite de comisia de selecție si recrutare, organizata la nivelul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0260616920; interior 120; 0752269770″, potrivit unui comunicat semnat de managerul Spitalului Județean de Urgenta Zalău, Dr. Georgeta Fit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *